You are currently viewing Prečo je profylaxia dôležitá?

Prečo je profylaxia dôležitá?

Profylaxia býva často zanedbávaná, avšak pre našu elektroniku je nevyhnutá.


Čo znamená pojem „profylaxia“ a prečo by sme ju mali pravidelne vykonávať?

Profylaxia je súbor činností a praktických opatrení, vďaka ktorým sa predchádza nežiadúcemu zlyhaniu elektronických zariadení. V počítačovej terminológii si môžeme profylaxiu predstaviť ako pravidelný servis automobilu. Podobne ako pri údržbe automobilov aj elektronické zariadenia vyžadujú pravidelné servisovanie a údržbu.

Pre ktoré zariadenia je profylaxia určená?

Profylaxia je určená pre zariadenia, ktoré sú náchylné na opotrebovanie – zahrievajú sa, obsahujú pohyblivé časti (napr. ventilátor) alebo obsahujú súčasti s limitovanou životnosťou.

V TIPTECH.sk vykonávame profylaxiu na zariadeniach ako sú: počítače a počítačové príslušenstvo, notebooky, herné konzoly, mobilné telefóny, tlačiarne, záložné zdroje a kamerové systémy.

Ako prebieha profylaxia počítača?

  1. počítač zbavíme prachu a iných nečistôt
  2. skontrolujeme stav komponentov a vyváženosť zostavy
  3. na komponentoch náchylných na teplo ako sú: procesor, grafická karta – vymeníme teplovodivú pastu (teplovodivé podložky)
  4. počítač vám vrátime v stave, ako keby ste si ho práve vyzdvihli z obchodu 🙂

Čo je teplovodivá pasta a prečo ju vymieňať?

Teplovodivá pasta obsahuje zmesi rôznych látok, ktoré majú vysokú tepelnú vodivosť, ako napríklad striebro, meď alebo oxidy kovov. Ako je možné vyčítať z názvu, je to materiál, ktorý sa používa na zlepšenie odvodu tepla z procesora. Úlohou teplovodivej pasty je vyplniť prázdne vzduchové medzery medzi procesorom a chladičom, čím sa zvyšuje styčná plocha kontaktu, ktorým sa generované teplo odvádza. Počítač sa skladá z komponentov, ktoré sú citlivé na vysoké teploty, preto je potrebné teplo efektívne z procesora odvádzať – vysoké teploty výrazne znižujú výkon počítača a zvyšujú jeho hlučnosť. Vysoké teploty poškodzujú jednotlivé komponenty a môžu spôsobiť ich nenávratné poškodenie. Teplovodivá pasta dlhodobým pôsobením vysokých teplôt stráca viskozitu, a tým prichádza aj o svoje tepelno-vodivé vlastnosti. Slabá tepelná vodivosť znamená nízky výkon chladenia. Aby sme predišli zaschnutiu teplovodivej pasty, teplovodivú pastu vymieňame v pravidelných intervaloch – každé 3 roky.

Ako správne nanášať teplovodivú pastu?

Teplovodivú pastu je možné na procesor aplikovať viacerými spôsobmi. Mnohí preferujú nanášanie pasty v tvare hrášku, iní zase pastu na procesor priamo rozotierajú. Spôsob nanesenia teplovodivej pasty volíme podľa veľkosti výkonového komponentu, na ktorý má byť teplovodivá pasta nanesená. Dôležité je však použiť kvalitnú pastu, ktorá má vysokú tepelnú vodivosť a dlho si zachováva požadované vlastnosti. Tiež je potrebné dávať si pozor na množstvo teplovodivej pasty, ktorú nanášame – tu platí zlaté pravidlo: čím menej teplovodivej pasty na komponent nanesieme, tým lepšie. Je dôležité si uvedomiť, že priamy kontakt chladiča a procesora poskytuje mnohonásobne vyšší chladiaci výkon ako keď sa medzi chladičom a procesorom nachádza teplovodivá pasta. Nakoľko vieme, že kontaktné plochy nikdy nie sú úplne hladké, musíme použiť teplovodivú pastu, ktorá tieto nerovnosti vyplní a tepelný odpor zníži. Nesprávne nanesená teplovodivá pasta má za následok zhoršené, ba až neúčinné chladenie!

Obr. 1: Zákazník nás požiadal, aby sme mu vykonali profylaxiu. Chladič nedostatočne priliehal k procesoru a pred nanesením teplovodivej pasty nebol procesor správne odmastený.
nespravne nanesena teplovodiva pasta
Obr. 2: V takomto stave nám priniesol zákazník svoj počítač – chladič sa „kúpal“ v teplovodivej paste.

Ako často meniť teplovodivú pastu?

Každý počítač je jedinečný. Životnosť teplovodivej pasty výrobca udáva v rozmedzí od 5-7 rokov. Táto životnosť sa uvádza pri dobre vetraných kancelárskych počítačoch. V herných zostavách, kedy je procesor často vyťažovaný na plný výkon alebo pri notebookoch, ktoré majú z fyzického hladiska nedostatočné chladenie – teplovodivá pasta vysychá omnoho skôr. Z vlastnej skúsenosti odporúčame teplovodivú pastu meniť každé 3 roky.

Ako prebieha profylaxia záložného zdroja?

  1. záložný zdroj bezpečne rozoberieme
  2. otestujeme stav batérii špecializovaným zariadením
  3. batérie s nevyhovujúcimi článkami nahradíme novými
bateriovy tester
Obr. 3: Meranie zostatkovej kapacity na batérii počas vykonávania profylaxie na záložnom zdroji.

Ako dlho vydržia batérie v záložnom zdroji?

Životnosť batérií v záložnom zdroji sa pohybuje od 3 do 4 rokov. Po dlhšej dobe 4 roky a viac by malo dôjsť k automatickej výmene batérií za nové. Batérie sa zbytočne vopred nenaskladňujú, nakoľko svoje kapacitné vlastnosti strácajú aj keď sa batérie nepoužívajú.

Komu zveriť do rúk profylaxiu?

Profylaxiu si môže vykonať každý doma sám, avšak pri vykonávaní tejto činnosti je nutné dodržať dôležité odborné postupy, aby nedošlo k nezvratnému poškodeniu elektronických komponentov. Ak sa rozhodnete profylaxiu zveriť do rúk skúseným odborníkom, určite Vám radi pomôžeme.